Hlavní logikou celého systému je spravedlivé rozdělení zakázek mezi všechny taxikáře. SENSET umí zpracovat 5 typů objednávek:
 • telefonické zakázky
 • online objednávky přes web
 • plánované objednávky od řidiče
 • přenesené objednávky od kolegy
 • objednávky ze zákaznické aplikace
Telefonická objednávka znamená, že zákazník zavolá na vaše dispečerské (centrální) telefonní číslo, náš systém objednávku vyhodnotí a přiřadí ji volnému řidiči. Online webová objednávka je typ plánované objednávky, kterou může zákazník zadat online s konkrétním místem vyzvednutí, místem předání, datem a časem a také s uvedením počtu osob, které je třeba vyzvednout. Plánovaná objednávka od řidiče je podobná online objednávce s tím rozdílem, že ji zadává řidič na základě požadavku, ať už telefonického, osobního nebo jiného. Posunutá objednávka od kolegy je taková, kterou mohou řidiči v reálném čase přesouvat mezi sebou podle vlastního uvážení velmi intuitivním způsobem na dvě kliknutí. Objednávka z aplikace zákazníka se zobrazí řidiči s informacemi o adrese vyzvednutí, adrese předání a ceně. Takovou objednávku nelze přesunout ani přeplánovat.

Co systém sleduje a vyhodnocuje?

Systém vždy zohledňuje pouze řidiče přihlášené do aplikace, u kterých předpokládá, že právě pracují. U každého řidiče je uveden jeho aktuální stav – volno, obsazeno nebo pauza. Volný znamená, že řidič přijímá objednávky, zaneprázdněný znamená, že řidič právě pracuje na objednávce, ale může přijmout jinou objednávku, a pauza znamená, že řidič momentálně nepřijímá žádné objednávky. Řidiči se vždy musí rozhodnout, jak naložit s přidělenou zakázkou, a to na jednoduché obrazovce, kde mají na výběr z následujících možností: přijmout, zrušit, přesunout ke kolegovi nebo přesunout na jiný čas (timeout). Telefonické objednávky jsou vždy přiřazeny řidiči, který hovor skutečně přijme. Můžete nastavit, kolik sekund má hovor vyzvánět jednomu řidiči, než se přepojí na dalšího řidiče. Systém tedy bude postupně vyzvánět všem řidičům, dokud některý z nich hovor nezvedne. Zákazník se mezitím nic nedozví, pouze uslyší zvuk vyzvánění v telefonu. Řidič může příchozí hovor zrušit (např. byl nastaven do stavu „volno“, ale aktuální situace mu neumožňuje přijmout žádný hovor), ale v tomto případě se zákazník stále nic nedozví (slyší vyzvánění), systém pouze automaticky přesměruje hovor na dalšího volného řidiče, kde se scénář opakuje a takto to může jít pořád dokola až do posledního volného řidiče.

Pracujeme na umělé inteligenci

Systém SENSET je schopen zjistit obvyklá místa vyzvednutí a předání vašich zákazníků, což umožní velmi přesné a efektivní přidělování zakázek řidičům. Na základě obvyklého místa vyzvednutí zákazníka v daném čase systém vyhodnotí, zda je v blízkosti volný řidič, nebo zda k zákazníkovi míří jiný řidič s rozpracovanou zakázkou.

Mezi další typické situace, které se v aplikaci řeší, patří:

 • zrušení zakázky zrušené zákazníkem, v takovém případě obdrží další objednávku stejný řidič.
 • předání zakázky jinému kolegovi, pokud daný řidič není schopen zakázku vyřídit. V takovém případě existuje i další zakázka pro tohoto řidiče, který předtím zakázku předal kolegovi.
 • odložení objednávky o 10, 20, 30 minut atd., kdy si zákazník přeje být vyzvednut + připomenutí řidiči této přeložené objednávky
 • plánování zakázek z aplikace na konkrétní datum a čas
 • přijetí více zakázek za sebou (např. v případě noční směny, kdy pracuje pouze jeden řidič, nebo když je prostě více objednávek)
 • plná obsazenost všech vozů – objednávky jsou přiřazovány i k obsazeným vozům, ale lze to vypnout a zákazníci obdrží pouze systémovou zprávu „Omlouváme se, nemáme volný vůz“ na telefonu
 • + mnoho dalších překombinovaných situací, o které se automaticky postará systém SENSET.