Snadné, rychlé a přehledné online objednávání taxi prostřednictvím webových stránek vaší společnosti.

Díky aplikaci SENSET můžete na své webové stránky přidat jednoduchý formulář během 5 minut, aniž byste museli programovat.

Zákazníci jednoduše vyplní vstupní a výstupní bod, který se jim nabídne přímo prostřednictvím automatického doplňování adresy od společnosti Google. Poté zvolí datum a čas rezervace a nakonec počet osob, abyste věděli, jak velké auto připravit.

Přijatá objednávka je zadána do systému, zákazník a majitel podniku jsou informováni e-mailem.

Systém automaticky určí vhodný čas pro upozornění řidiče ve službě na základě délky cesty k zákazníkovi.

Pokud je třeba vyřídit naplánovanou objednávku, systém ji přiřadí řidiči, který je ve frontě, a zavolá mu na telefon, kde mu sympatický hlas sdělí, že „máte v aplikaci naplánovanou objednávku, vyřiďte ji, prosím“.

Řidič vidí v aplikaci všechny informace o objednávce, může zavolat zákazníkovi a zkontrolovat platnost objednávky, a tak ji jde vyřídit.

Pokud řidič nemůže naplánovanou zakázku vyřídit, jednoduše ji předá jinému řidiči. Pokud řidič náhodou hovor vůbec nezvedne (např. usnul), systém minutu počká a předá zakázku dalšímu řidiči ve frontě.

Pokud žádný ze šoférů nedodá plánovanou zakázku, např. v noci, systém vás (např. majitele) upozorní na „nouzové“ telefonní číslo společnosti, že žádný ze šoférů nedodal plánovanou zakázku, a vy se okamžitě dozvíte o situaci, kterou můžete ad-hoc vyřešit.