Vytvořili jsme ručně řízené dispečerské prostředí pro taxislužbu, kde volání přijímá dispečer v centrále, který přiděluje zakázky jednotlivým vozidlům v terénu.

Je velmi přehledný a intuitivní s rychlým přístupem k probíhajícím zakázkám.

Dispečer může příkazy kdykoli upravit, a to i několik najednou. Zakázky se třídí na aktivní, plánované a zmeškané.

Naplánované zakázky lze také automaticky přidělovat řidičům v požadovaném čase.

Ukážeme si scénář přijetí nové zakázky:

Zákazník volá na dispečink. Rozsvítí se červený pruh, který signalizuje příchozí hovor.
Současně se zobrazí okno pro zadání informací o zákazníkovi, kde je předvyplněno jeho telefonní číslo.
Zadáním adresy prostřednictvím automatického dokončování Google systém automaticky vypočítá trasu, navrhovanou cenu a dobu trvání zakázky.

Seznam nabízených vozidel je vždy seřazen od nejbližšího vozidla, ale je samozřejmě na uvážení dispečera, kterého řidiče pro danou zakázku vybere.

Během krátké chvíle uvidí řidič v aplikaci SENSET driver objednávku se všemi údaji o adrese, ceně a poznámkách.